Nybygg 2016

NYBYGG 2016

 

I 2016 bygde BKE 18 nye bustader som stod ferdige i løpet av sommaren og hausten. Desse er no tekne i bruk.

 

Prosjekta er fullfinansiert av Husbanken, der ca. 35% er tilskot.

 

Bilder frå kranselag:           

                                                            

 

 

 

 

 

Gå tilbake