Nyttig

 Naudetatar (Emergency numbers)

 

Brann (Fire) 110
Politi (Police) 112
Ambulanse (Ambulance) 113
Legevakt ( Emergency ward) 116117

 

Nyttige lenker for å bu i Noreg (Useful links - how to live in Norway)         

 

Økonomisk støtte og lovverk (Housing allowance and law)