Opning av "Leirtun"

 

«Leirtun» stod ferdig seint i desember 2023 og er klare til å nyttast i 2024.

 

BKE hadde her ei tomt godt plassert i sentrum, som fekk plass til 3 nye bustadar med hhv. 2 soverom, 3 soverom og 4 soverom med loftsstove.

 

Uteområdet er godt utnytta og så godt som vedlikehaldsfritt. Materialval i leilegheitene er velde ut frå vår erfaring og skal vera vedlikehaldsfrie i mange år.

 

 

 

Sjå artikkel frå opninga her:

https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/i/wA1A6L/tre-nye-kommunale-bustader-klare-til-bruk

Miljøfyrtårn

Les meir

Tilkallingshjelp vaktmester/vedlikehalds oppgåver

Les meir

Ledige bustadar

BKE/Bømlo kommune har for tida ledige omsorgs-/trygdebustadar på Bremnes og Søre Bømlo. 

Les meir

Miljøfyrtårn

BKE er blitt miljøfyrtårn sertifiserte.

Du kan lese artikkel frå Bømlo kommune her: 

https://www.bomlo.kommune.no/aktuelt/bke-er-miljofyrtarn.11848.aspx?fbclid=IwAR30mBRVu65nw_6DL0HTRLtIiCpjB0LBe_wC-PXyJt3rwkfbczzQQx10odk