Til sals - Betydeleg oppgradert/nyoppussa bustad Søre Bømlo - Langevåg med 4 leilegheiter

 

 

Oppgradert/oppussa i 2020/2021. Spanande mogelegheit for den som vil satse på utleigemarknaden eller bu i ein del sjølv og leige ut resten.
BØR SJÅAST!!

Les meir

Tilkallingshjelp vaktmester/vedlikehalds oppgåver

Les meir

Ledige bustadar

BKE/Bømlo kommune har for tida ledige omsorgs-/trygdebustadar på Bremnes og Søre Bømlo. 

Les meir