Tilkallingshjelp vaktmester/vedlikehalds oppgåver

 

BKE ynskjer å kome i kontakt med deg som er pensjonist og har bakgrunn/ferdigheiter som kan relaterast vaktmester faget.

Me treng fleire "Tillkallingshjelper". Ta kontakt med dagleg leiar Ingrid U. Halleraker dersom dette kan vera aktuelt for deg. 

Gå tilbake