Ledige bustadar

BKE/Bømlo kommune har fleire ledige omsorgs-/trygdebustadar på  Søre Bømlo.  

 

Det er for tida også andre kommunale bustadar ledige. Sjå meir om søkeprossesen her:    Søkeprosessen

 

 

 

 

 

 

                                    

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå tilbake