For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Fagleg tyngde og fokus på samspel

Bømlo Kommunale Eigedomsselskap AS (BKE) er eit kommunalt aksjeselskap, heileigd av Bømlo kommune. Selskapt driv ikkje kommersiell verksemd.

 

Hovudføremålet til BKE er å leige ut kommunale utleigebustadar samt trygde- og omsorgsbustadar til brukarar som Bømlo kommune har eit spesielt ansvar for, som har vanskar med å skaffe seg bustad i den private marknaden eller har behov for trygde- eller omsorgsbustad.

  

BKE kan også bygge ut, drifte, vedlikehalde og forvalte andre eigedomar som skal nyttast til kommunale føremål.

 

BKE utfører i tillegg prosjektering og byggeleiing for kommunen ved behov.

 

 

Aktuelt

Ledig stilling

Søknadsfristen er gått ut.

Ledige bustadar

BKE/Bømlo kommune har for tida ledige omsorgs-/trygdebustadar på Bremnes, Moster og  Søre Bømlo. Det er for tida også andre kommunale bustadar ledige.

Bustadar til sals

Bustad med 4 leilegheiter til sals på Søre Bømlo - Prisantydnig: 2 200 000 kr

 

Bustad til sals på Meling (del av to-mannsbustad - vertikaldelt ) - Prisantydning: 1 390 000 kr

Sjå alle