Ledige stillingar

 

Bygg- og prosjekt ansvarleg

 

Me ynskjer deg med på laget som er positiv, løysningsorientert og har bakgrunn frå byggfag.

Du må kunne arbeide sjølvstendig og evne å planlegge systematisk det praktiske arbeidet i samband med forvalting, drift og vedlikehald av våre eigedomar på kort og lang sikt. Du må òg kunne løyse enkelte vedlikehaldsoppgåver sjølv. Vidare må du kunne organisere og prosjektere i forbindelse med større rehabiliteringar samt følgje opp  BKE sine byggeprosjekt.

 

Det er ønskeleg med relevant utdanning, eksempelvis bygningsingeniør og/eller innan prosjektleiing samt at du har erfaring frå praktisk arbeid innan byggfag og prosjektarbeid. Det er nødvendig med førarkort kl. B og disponere eigen bil.

 

BKE tilbyr varierte oppgåver og for den rette person mogelegheit til å vere med å forme stillinga. Løn etter kvalifikasjonar,  gode pensjonsordningar og ordna arbeidsforhold.

 

Spørsmål om stillingen kan rettast til:

Dagleg leiar Ingrid Urheim Halleraker - 908 69444

 

Søknad med CV og vitnemål/attestar vert å senda til iuh@bke.no eller BKE AS, Postboks 106,  5445 Bremnes

Søknadsfrist 20.04.19

 

 

 

Sommarvikar

BKE har ledig stilling som sommarvikar. Arbeidsoppgåver vil vera maling, plenslått og andre vedlikehaldsoppgåver. Søkjarar må ha førarkort kl. B og disponere eigen bil.

 

 

Tilkallingshjelp vaktmester

 

BKE søkjer tilkallingshjelp/ekstrahjelp vaktmester til å ivareta varierte vedlikehalds-, kontroll- og driftsoppgåver knytta til bygningsmassen. Omfanget av behovet vil variere og er aktuelt ved ekstra «toppar» i arbeidsmengde, prosjekt eller ved sjukdom. Stillinga kan difor passe dersom du t.d. er pensjonist og ynskjer noko arbeid ved sida av. Eller dersom du t.d. går i ei eller anna form for «Nordsjø-ordning».

 

Me søkjer deg som er løysningsorientert, serviceinnstilt og som har relevant erfaring og god fagkunnskap. Du må kunne arbeide sjølvstendig, vera ryddig og lika å ta initiativ. Løn etter kvalifikasjonar. Det er nødvendig å ha førarkort kl. B og disponera eigen bil. 

 

Spørsmål om stillingane kan rettast til:

Dagleg leiar Ingrid Urheim Halleraker - 908 69444

 

Søknad med CV og vitnemål/attestar vert å senda til iuh@bke.no eller BKE AS, Postboks 106,  5445 Bremnes

Søknadsfrist 24.04.19

Gå tilbake