Ledig stilling

 

Tilkallingshjelp/vikar Vaktmester

Bømlo Kommunale Eigedomsselskap AS er 100 % eigd av Bømlo kommune. BKE eig og forvaltar om lag 170 kommunale utleigebustader samt ein næringseigedom til ein verdi av 152 mill. kroner. Selskapet held til i Hollundsdalen og er samlokalisert med BVA.

 

BKE søkjer vikar/tilkallingshjelp/ekstrahjelp vaktmester til å ivareta varierte vedlikehalds-, kontroll- og driftsoppgåver knytta til bygningsmassen. Omfanget av behovet vil variere og er aktuelt ved ekstra «toppar» i arbeidsmengde, prosjekt eller ved sjukdom. Stillinga kan difor passe dersom du t.d. er pensjonist og ynskjer noko arbeid ved sida av. Eller dersom du t.d. går i ei eller anna form for «Nordsjø-ordning».

 

Me ønskjer deg med på  laget som er løysningsorientert, serviceinnstilt og som har relevant erfaring og god fagkunnskap. Du må kunne arbeide sjølvstendig, vera ryddig og lika å ta initiativ. Løn etter kvalifikasjonar. Det er nødvendig å ha fører kort kl. B.

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

Bygg- og prosjektansvarleg Odd Ivar Vik - 919 10761- eller

Dagleg leiar Ingrid Urheim Halleraker - 908 69444

 

Søknad med CV og vitnemål/attestar vert å senda til post@bke.as eller BKE AS, Postboks 106,  5445 Bremnes

 

Gå tilbake