Ledige bustadar

BKE/Bømlo kommune har for tida ledige omsorgs-/trygdebustadar på Bremnes, Moster og  Søre Bømlo. Det er for tida også andre kommunale bustadar ledige.

Les meir

Bustadar til sals

Bustad med 4 leilegheiter til sals på Søre Bømlo - Prisantydnig: 1 990 000 kr

 

Bustad til sals på Meling (del av to-mannsbustad - vertikaldelt ) - Prisantydning: 1 350 000 kr

Les meir

Nybygg 2016

I 2016 bygde BKE 18 nye bustader som stod ferdige i løpet av sommaren og hausten. Desse er no tekne i bruk.

Les meir