Ledige bustadar

BKE/Bømlo kommune har for tida ledige omsorgs-/trygdebustadar på Bremnes, Moster og Søre Bømlo.

 

Det er for tida også andre kommunale bustadar ledige. Sjå meir om søkeprossesen her:    Søkeprosessen

 

 

 

 

 

 

                                    

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå tilbake